Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 27 27 27 35
16/02 kl 02 29 31 34 35
16/02 kl 03 32 39 39 37
16/02 kl 04 35 44 45 44
16/02 kl 05 38 49 48 50
16/02 kl 06 39 48 49 53
16/02 kl 07 48 55 44 53
16/02 kl 08 49 57 52 57
16/02 kl 09 59 67 55 51
16/02 kl 10 57 64 56 57
16/02 kl 11 53 62 58 62
16/02 kl 12 58 70 61 64
16/02 kl 13 57 65 62 63
16/02 kl 14 49 62 57 55
16/02 kl 15 48 59 52 -
16/02 kl 16 58 73 62 -
16/02 kl 17 55 70 59 -
16/02 kl 18 50 66 55 -
16/02 kl 19 54 72 62 -
16/02 kl 20 53 72 61 -
16/02 kl 21 57 78 62 -
16/02 kl 22 54 72 58 -
16/02 kl 23 49 67 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 77 65 38 39
Laveste værets virkning 27 57 37 3 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm