Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -59 61 2 -
17/02 kl 01 -49 57 8 -
17/02 kl 02 -26 63 37 -
17/02 kl 03 6 65 71 -
17/02 kl 04 37 61 98 -
17/02 kl 05 56 65 121 -
17/02 kl 06 59 65 124 -
17/02 kl 07 48 69 117 -
17/02 kl 08 27 65 92 -
17/02 kl 09 2 66 68 -
17/02 kl 10 -22 70 48 -
17/02 kl 11 -40 64 24 -
17/02 kl 12 -50 68 18 -
17/02 kl 13 -48 70 22 -
17/02 kl 14 -34 71 37 -
17/02 kl 15 -9 73 64 -
17/02 kl 16 22 69 91 -
17/02 kl 17 47 77 124 -
17/02 kl 18 59 72 131 -
17/02 kl 19 57 67 124 -
17/02 kl 20 43 71 114 -
17/02 kl 21 21 68 89 -
17/02 kl 22 -3 66 63 -
17/02 kl 23 -26 64 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 131 107 87 106
Laveste vannstand -4 2 -8 -52 -42
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm