Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -2 22 2 -
17/02 kl 01 3 24 8 -
17/02 kl 02 33 50 37 -
17/02 kl 03 64 82 71 -
17/02 kl 04 93 113 98 -
17/02 kl 05 115 133 121 -
17/02 kl 06 118 136 124 -
17/02 kl 07 108 125 117 -
17/02 kl 08 82 103 92 -
17/02 kl 09 60 80 68 -
17/02 kl 10 40 59 48 -
17/02 kl 11 19 38 24 -
17/02 kl 12 11 29 18 -
17/02 kl 13 12 33 22 -
17/02 kl 14 31 54 37 -
17/02 kl 15 54 80 64 -
17/02 kl 16 82 104 91 -
17/02 kl 17 111 136 124 -
17/02 kl 18 122 147 131 -
17/02 kl 19 119 142 124 -
17/02 kl 20 108 132 114 -
17/02 kl 21 83 103 89 -
17/02 kl 22 59 80 63 -
17/02 kl 23 34 57 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 118 98 125
Laveste vannstand -7 -2 -18 -58 -57
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm