Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 2 2 -3
17/02 kl 01 - 8 10 5
17/02 kl 02 - 37 36 33
17/02 kl 03 - 71 72 69
17/02 kl 04 - 98 98 97
17/02 kl 05 - 121 119 117
17/02 kl 06 - 124 123 120
17/02 kl 07 - 117 113 113
17/02 kl 08 - 92 93 90
17/02 kl 09 - 68 65 68
17/02 kl 10 - 48 46 46
17/02 kl 11 - 24 24 24
17/02 kl 12 - 18 18 19
17/02 kl 13 - 22 25 21
17/02 kl 14 - 37 37 39
17/02 kl 15 - 64 65 63
17/02 kl 16 - 91 92 88
17/02 kl 17 - 124 124 121
17/02 kl 18 - 131 132 128
17/02 kl 19 - 124 125 123
17/02 kl 20 - 114 116 109
17/02 kl 21 - 89 90 85
17/02 kl 22 - 63 61 58
17/02 kl 23 - 38 36 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 135 131 107 87 106
Max. fra modell: 15/02 12 135 132 102 87 88
Max. fra modell: 15/02 00 134 128 100 76 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm