Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 57 81 61 -
17/02 kl 01 52 73 57 -
17/02 kl 02 59 76 63 -
17/02 kl 03 58 76 65 -
17/02 kl 04 56 76 61 -
17/02 kl 05 59 77 65 -
17/02 kl 06 59 77 65 -
17/02 kl 07 60 77 69 -
17/02 kl 08 55 76 65 -
17/02 kl 09 58 78 66 -
17/02 kl 10 62 81 70 -
17/02 kl 11 59 78 64 -
17/02 kl 12 61 79 68 -
17/02 kl 13 60 81 70 -
17/02 kl 14 65 88 71 -
17/02 kl 15 63 89 73 -
17/02 kl 16 60 82 69 -
17/02 kl 17 64 89 77 -
17/02 kl 18 63 88 72 -
17/02 kl 19 62 85 67 -
17/02 kl 20 65 89 71 -
17/02 kl 21 62 82 68 -
17/02 kl 22 62 83 66 -
17/02 kl 23 60 83 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 77 65 38 39
Laveste værets virkning 27 57 37 3 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm