Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -43 63 20 -
18/02 kl 01 -50 65 15 -
18/02 kl 02 -44 62 18 -
18/02 kl 03 -26 56 30 -
18/02 kl 04 0 58 58 -
18/02 kl 05 28 52 80 -
18/02 kl 06 48 53 101 -
18/02 kl 07 55 52 107 -
18/02 kl 08 50 49 99 -
18/02 kl 09 35 48 83 -
18/02 kl 10 13 45 58 -
18/02 kl 11 -11 43 32 -
18/02 kl 12 -33 44 11 -
18/02 kl 13 -48 41 -7 -
18/02 kl 14 -52 44 -8 -
18/02 kl 15 -43 41 -2 -
18/02 kl 16 -21 40 19 -
18/02 kl 17 7 40 47 -
18/02 kl 18 33 40 73 -
18/02 kl 19 50 40 90 -
18/02 kl 20 54 38 92 -
18/02 kl 21 46 39 85 -
18/02 kl 22 29 37 66 -
18/02 kl 23 6 37 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 131 107 87 106
Laveste vannstand -4 2 -8 -52 -42
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm