Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 13 34 20 -
18/02 kl 01 8 30 15 -
18/02 kl 02 9 32 18 -
18/02 kl 03 26 48 30 -
18/02 kl 04 53 75 58 -
18/02 kl 05 77 96 80 -
18/02 kl 06 94 112 101 -
18/02 kl 07 100 118 107 -
18/02 kl 08 93 109 99 -
18/02 kl 09 77 93 83 -
18/02 kl 10 53 68 58 -
18/02 kl 11 25 41 32 -
18/02 kl 12 3 20 11 -
18/02 kl 13 -14 4 -7 -
18/02 kl 14 -18 -1 -8 -
18/02 kl 15 -10 8 -2 -
18/02 kl 16 8 28 19 -
18/02 kl 17 36 55 47 -
18/02 kl 18 62 80 73 -
18/02 kl 19 77 95 90 -
18/02 kl 20 81 101 92 -
18/02 kl 21 70 92 85 -
18/02 kl 22 53 76 66 -
18/02 kl 23 28 52 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 118 98 125
Laveste vannstand -7 -2 -18 -58 -57
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm