Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 20 15 12
18/02 kl 01 - 15 12 7
18/02 kl 02 - 18 12 10
18/02 kl 03 - 30 25 23
18/02 kl 04 - 58 53 49
18/02 kl 05 - 80 75 72
18/02 kl 06 - 101 97 92
18/02 kl 07 - 107 102 100
18/02 kl 08 - 99 96 93
18/02 kl 09 - 83 79 77
18/02 kl 10 - 58 56 54
18/02 kl 11 - 32 30 29
18/02 kl 12 - 11 9 9
18/02 kl 13 - -7 -7 -9
18/02 kl 14 - -8 -9 -9
18/02 kl 15 - -2 0 -2
18/02 kl 16 - 19 19 18
18/02 kl 17 - 47 48 47
18/02 kl 18 - 73 74 74
18/02 kl 19 - 90 91 90
18/02 kl 20 - 92 93 93
18/02 kl 21 - 85 84 84
18/02 kl 22 - 66 66 65
18/02 kl 23 - 43 42 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 135 131 107 87 106
Max. fra modell: 15/02 12 135 132 102 87 88
Max. fra modell: 15/02 00 134 128 100 76 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm