Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -19 38 19 -
19/02 kl 01 -38 36 -2 -
19/02 kl 02 -49 35 -14 -
19/02 kl 03 -46 34 -12 -
19/02 kl 04 -31 33 2 -
19/02 kl 05 -5 32 27 -
19/02 kl 06 24 31 55 -
19/02 kl 07 47 28 75 -
19/02 kl 08 60 27 87 -
19/02 kl 09 59 22 81 -
19/02 kl 10 45 21 66 -
19/02 kl 11 22 19 41 -
19/02 kl 12 -6 16 10 -
19/02 kl 13 -33 15 -18 -
19/02 kl 14 -53 11 -42 -
19/02 kl 15 -61 9 -52 -
19/02 kl 16 -54 9 -45 -
19/02 kl 17 -33 6 -27 -
19/02 kl 18 -3 7 4 -
19/02 kl 19 28 4 32 -
19/02 kl 20 51 3 54 -
19/02 kl 21 59 5 64 -
19/02 kl 22 54 5 59 -
19/02 kl 23 36 7 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 131 107 87 106
Laveste vannstand -4 2 -8 -52 -42
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm