Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -1 25 19 -
19/02 kl 01 -18 6 -2 -
19/02 kl 02 -31 -7 -14 -
19/02 kl 03 -25 0 -12 -
19/02 kl 04 -12 12 2 -
19/02 kl 05 11 36 27 -
19/02 kl 06 39 63 55 -
19/02 kl 07 61 85 75 -
19/02 kl 08 75 98 87 -
19/02 kl 09 71 94 81 -
19/02 kl 10 57 79 66 -
19/02 kl 11 30 55 41 -
19/02 kl 12 -1 24 10 -
19/02 kl 13 -26 -4 -18 -
19/02 kl 14 -49 -26 -42 -
19/02 kl 15 -58 -35 -52 -
19/02 kl 16 -54 -29 -45 -
19/02 kl 17 -35 -10 -27 -
19/02 kl 18 -4 19 4 -
19/02 kl 19 27 50 32 -
19/02 kl 20 50 72 54 -
19/02 kl 21 59 80 64 -
19/02 kl 22 52 75 59 -
19/02 kl 23 34 58 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 118 98 125
Laveste vannstand -7 -2 -18 -58 -57
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm