Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 10 7 17 -
20/02 kl 01 -19 9 -10 -
20/02 kl 02 -42 10 -32 -
20/02 kl 03 -54 12 -42 -
20/02 kl 04 -52 14 -38 -
20/02 kl 05 -35 16 -19 -
20/02 kl 06 -7 18 11 -
20/02 kl 07 27 20 47 -
20/02 kl 08 55 21 76 -
20/02 kl 09 71 24 95 -
20/02 kl 10 70 27 97 -
20/02 kl 11 54 28 82 -
20/02 kl 12 26 28 54 -
20/02 kl 13 -9 29 20 -
20/02 kl 14 -42 32 -10 -
20/02 kl 15 -65 32 -33 -
20/02 kl 16 -73 33 -40 -
20/02 kl 17 -64 36 -28 -
20/02 kl 18 -39 38 -1 -
20/02 kl 19 -4 38 34 -
20/02 kl 20 33 38 71 -
20/02 kl 21 59 39 98 -
20/02 kl 22 68 38 106 -
20/02 kl 23 60 38 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 131 107 87 106
Laveste vannstand -4 2 -8 -52 -42
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm