Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 7 32 17 -
20/02 kl 01 -17 6 -10 -
20/02 kl 02 -40 -15 -32 -
20/02 kl 03 -51 -25 -42 -
20/02 kl 04 -49 -19 -38 -
20/02 kl 05 -32 0 -19 -
20/02 kl 06 -1 31 11 -
20/02 kl 07 35 66 47 -
20/02 kl 08 65 98 76 -
20/02 kl 09 81 115 95 -
20/02 kl 10 82 113 97 -
20/02 kl 11 67 100 82 -
20/02 kl 12 40 74 54 -
20/02 kl 13 6 40 20 -
20/02 kl 14 -26 7 -10 -
20/02 kl 15 -49 -17 -33 -
20/02 kl 16 -57 -25 -40 -
20/02 kl 17 -47 -14 -28 -
20/02 kl 18 -23 14 -1 -
20/02 kl 19 11 49 34 -
20/02 kl 20 50 88 71 -
20/02 kl 21 74 114 98 -
20/02 kl 22 83 125 106 -
20/02 kl 23 75 118 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 118 98 125
Laveste vannstand -7 -2 -18 -58 -57
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm