Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 17 13 14
20/02 kl 01 - -10 -16 -13
20/02 kl 02 - -32 -37 -
20/02 kl 03 - -42 -48 -
20/02 kl 04 - -38 -43 -
20/02 kl 05 - -19 -26 -
20/02 kl 06 - 11 4 -
20/02 kl 07 - 47 39 -
20/02 kl 08 - 76 69 -
20/02 kl 09 - 95 87 -
20/02 kl 10 - 97 88 -
20/02 kl 11 - 82 73 -
20/02 kl 12 - 54 45 -
20/02 kl 13 - 20 12 -
20/02 kl 14 - -10 - -
20/02 kl 15 - -33 - -
20/02 kl 16 - -40 - -
20/02 kl 17 - -28 - -
20/02 kl 18 - -1 - -
20/02 kl 19 - 34 - -
20/02 kl 20 - 71 - -
20/02 kl 21 - 98 - -
20/02 kl 22 - 106 - -
20/02 kl 23 - 98 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 135 131 107 87 106
Max. fra modell: 15/02 12 135 132 102 87 88
Max. fra modell: 15/02 00 134 128 100 76 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm