Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 115 27 142 150
16/02 kl 02 155 34 189 190
16/02 kl 03 192 39 231 229
16/02 kl 04 215 45 260 259
16/02 kl 05 217 48 265 267
16/02 kl 06 200 49 249 253
16/02 kl 07 172 44 216 225
16/02 kl 08 140 52 192 197
16/02 kl 09 112 55 167 163
16/02 kl 10 93 56 149 150
16/02 kl 11 87 58 145 149
16/02 kl 12 94 61 155 158
16/02 kl 13 115 62 177 178
16/02 kl 14 147 57 204 202
16/02 kl 15 183 52 235 -
16/02 kl 16 211 62 273 -
16/02 kl 17 222 59 281 -
16/02 kl 18 214 55 269 -
16/02 kl 19 192 62 254 -
16/02 kl 20 162 61 223 -
16/02 kl 21 132 62 194 -
16/02 kl 22 106 58 164 -
16/02 kl 23 90 57 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 277 253 233 252
Laveste vannstand 142 148 138 94 104
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm