Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 142 142 142 150
16/02 kl 02 184 186 189 190
16/02 kl 03 224 231 231 229
16/02 kl 04 250 259 260 259
16/02 kl 05 255 266 265 267
16/02 kl 06 239 248 249 253
16/02 kl 07 220 227 216 225
16/02 kl 08 189 197 192 197
16/02 kl 09 171 179 167 163
16/02 kl 10 150 157 149 150
16/02 kl 11 140 149 145 149
16/02 kl 12 152 164 155 158
16/02 kl 13 172 180 177 178
16/02 kl 14 196 209 204 202
16/02 kl 15 231 242 235 -
16/02 kl 16 269 284 273 -
16/02 kl 17 277 292 281 -
16/02 kl 18 264 280 269 -
16/02 kl 19 246 264 254 -
16/02 kl 20 215 234 223 -
16/02 kl 21 189 210 194 -
16/02 kl 22 160 178 164 -
16/02 kl 23 139 157 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 293 264 244 271
Laveste vannstand 139 144 128 88 89
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm