Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 114 - 110 109
16/02 kl 01 150 142 142 142
16/02 kl 02 190 189 188 190
16/02 kl 03 229 231 231 233
16/02 kl 04 259 260 259 259
16/02 kl 05 267 265 265 265
16/02 kl 06 253 249 248 249
16/02 kl 07 225 216 216 218
16/02 kl 08 197 192 191 194
16/02 kl 09 163 167 167 170
16/02 kl 10 150 149 149 151
16/02 kl 11 149 145 144 143
16/02 kl 12 158 155 155 152
16/02 kl 13 178 177 177 176
16/02 kl 14 202 204 203 203
16/02 kl 15 - 235 234 237
16/02 kl 16 - 273 270 272
16/02 kl 17 - 281 281 280
16/02 kl 18 - 269 270 267
16/02 kl 19 - 254 255 250
16/02 kl 20 - 223 225 222
16/02 kl 21 - 194 194 191
16/02 kl 22 - 164 165 163
16/02 kl 23 - 147 146 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 281 277 253 233 252
Max. fra modell: 15/02 12 281 278 248 233 234
Max. fra modell: 15/02 00 280 274 246 222 160
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm