Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 144 168 148 -
17/02 kl 01 149 170 154 -
17/02 kl 02 179 196 183 -
17/02 kl 03 210 228 217 -
17/02 kl 04 239 259 244 -
17/02 kl 05 261 279 267 -
17/02 kl 06 264 282 270 -
17/02 kl 07 254 271 263 -
17/02 kl 08 228 249 238 -
17/02 kl 09 206 226 214 -
17/02 kl 10 186 205 194 -
17/02 kl 11 165 184 170 -
17/02 kl 12 157 175 164 -
17/02 kl 13 158 179 168 -
17/02 kl 14 177 200 183 -
17/02 kl 15 200 226 210 -
17/02 kl 16 228 250 237 -
17/02 kl 17 257 282 270 -
17/02 kl 18 268 293 277 -
17/02 kl 19 265 288 270 -
17/02 kl 20 254 278 260 -
17/02 kl 21 229 249 235 -
17/02 kl 22 205 226 209 -
17/02 kl 23 180 203 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 293 264 244 271
Laveste vannstand 139 144 128 88 89
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm