Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 103 63 166 -
18/02 kl 01 96 65 161 -
18/02 kl 02 102 62 164 -
18/02 kl 03 120 56 176 -
18/02 kl 04 146 58 204 -
18/02 kl 05 174 52 226 -
18/02 kl 06 194 53 247 -
18/02 kl 07 201 52 253 -
18/02 kl 08 196 49 245 -
18/02 kl 09 181 48 229 -
18/02 kl 10 159 45 204 -
18/02 kl 11 135 43 178 -
18/02 kl 12 113 44 157 -
18/02 kl 13 98 41 139 -
18/02 kl 14 94 44 138 -
18/02 kl 15 103 41 144 -
18/02 kl 16 125 40 165 -
18/02 kl 17 153 40 193 -
18/02 kl 18 179 40 219 -
18/02 kl 19 196 40 236 -
18/02 kl 20 200 38 238 -
18/02 kl 21 192 39 231 -
18/02 kl 22 175 37 212 -
18/02 kl 23 152 37 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 277 253 233 252
Laveste vannstand 142 148 138 94 104
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm