Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 159 180 166 -
18/02 kl 01 154 176 161 -
18/02 kl 02 155 178 164 -
18/02 kl 03 172 194 176 -
18/02 kl 04 199 221 204 -
18/02 kl 05 223 242 226 -
18/02 kl 06 240 258 247 -
18/02 kl 07 246 264 253 -
18/02 kl 08 239 255 245 -
18/02 kl 09 223 239 229 -
18/02 kl 10 199 214 204 -
18/02 kl 11 171 187 178 -
18/02 kl 12 149 166 157 -
18/02 kl 13 132 150 139 -
18/02 kl 14 128 145 138 -
18/02 kl 15 136 154 144 -
18/02 kl 16 154 174 165 -
18/02 kl 17 182 201 193 -
18/02 kl 18 208 226 219 -
18/02 kl 19 223 241 236 -
18/02 kl 20 227 247 238 -
18/02 kl 21 216 238 231 -
18/02 kl 22 199 222 212 -
18/02 kl 23 174 198 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 293 264 244 271
Laveste vannstand 139 144 128 88 89
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm