Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 166 161 158
18/02 kl 01 - 161 158 153
18/02 kl 02 - 164 158 156
18/02 kl 03 - 176 171 169
18/02 kl 04 - 204 199 195
18/02 kl 05 - 226 221 218
18/02 kl 06 - 247 243 238
18/02 kl 07 - 253 248 246
18/02 kl 08 - 245 242 239
18/02 kl 09 - 229 225 223
18/02 kl 10 - 204 202 200
18/02 kl 11 - 178 176 175
18/02 kl 12 - 157 155 155
18/02 kl 13 - 139 139 137
18/02 kl 14 - 138 137 137
18/02 kl 15 - 144 146 144
18/02 kl 16 - 165 165 164
18/02 kl 17 - 193 194 193
18/02 kl 18 - 219 220 220
18/02 kl 19 - 236 237 236
18/02 kl 20 - 238 239 239
18/02 kl 21 - 231 230 230
18/02 kl 22 - 212 212 211
18/02 kl 23 - 189 188 186

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 281 277 253 233 252
Max. fra modell: 15/02 12 281 278 248 233 234
Max. fra modell: 15/02 00 280 274 246 222 160
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm