Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 56 77 63 -
18/02 kl 01 58 80 65 -
18/02 kl 02 53 76 62 -
18/02 kl 03 52 74 56 -
18/02 kl 04 53 75 58 -
18/02 kl 05 49 68 52 -
18/02 kl 06 46 64 53 -
18/02 kl 07 45 63 52 -
18/02 kl 08 43 59 49 -
18/02 kl 09 42 58 48 -
18/02 kl 10 40 55 45 -
18/02 kl 11 36 52 43 -
18/02 kl 12 36 53 44 -
18/02 kl 13 34 52 41 -
18/02 kl 14 34 51 44 -
18/02 kl 15 33 51 41 -
18/02 kl 16 29 49 40 -
18/02 kl 17 29 48 40 -
18/02 kl 18 29 47 40 -
18/02 kl 19 27 45 40 -
18/02 kl 20 27 47 38 -
18/02 kl 21 24 46 39 -
18/02 kl 22 24 47 37 -
18/02 kl 23 22 46 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 77 65 38 39
Laveste værets virkning 27 57 37 3 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm