Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 127 38 165 -
19/02 kl 01 108 36 144 -
19/02 kl 02 97 35 132 -
19/02 kl 03 100 34 134 -
19/02 kl 04 115 33 148 -
19/02 kl 05 141 32 173 -
19/02 kl 06 170 31 201 -
19/02 kl 07 193 28 221 -
19/02 kl 08 206 27 233 -
19/02 kl 09 205 22 227 -
19/02 kl 10 191 21 212 -
19/02 kl 11 168 19 187 -
19/02 kl 12 140 16 156 -
19/02 kl 13 113 15 128 -
19/02 kl 14 93 11 104 -
19/02 kl 15 85 9 94 -
19/02 kl 16 92 9 101 -
19/02 kl 17 113 6 119 -
19/02 kl 18 143 7 150 -
19/02 kl 19 174 4 178 -
19/02 kl 20 197 3 200 -
19/02 kl 21 205 5 210 -
19/02 kl 22 200 5 205 -
19/02 kl 23 182 7 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 277 253 233 252
Laveste vannstand 142 148 138 94 104
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm