Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 145 171 165 -
19/02 kl 01 128 152 144 -
19/02 kl 02 115 139 132 -
19/02 kl 03 121 146 134 -
19/02 kl 04 134 158 148 -
19/02 kl 05 157 182 173 -
19/02 kl 06 185 209 201 -
19/02 kl 07 207 231 221 -
19/02 kl 08 221 244 233 -
19/02 kl 09 217 240 227 -
19/02 kl 10 203 225 212 -
19/02 kl 11 176 201 187 -
19/02 kl 12 145 170 156 -
19/02 kl 13 120 142 128 -
19/02 kl 14 97 120 104 -
19/02 kl 15 88 111 94 -
19/02 kl 16 92 117 101 -
19/02 kl 17 111 136 119 -
19/02 kl 18 142 165 150 -
19/02 kl 19 173 196 178 -
19/02 kl 20 196 218 200 -
19/02 kl 21 205 226 210 -
19/02 kl 22 198 221 205 -
19/02 kl 23 180 204 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 293 264 244 271
Laveste vannstand 139 144 128 88 89
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm