Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 165 162 162
19/02 kl 01 - 144 142 141
19/02 kl 02 - 132 129 128
19/02 kl 03 - 134 133 129
19/02 kl 04 - 148 146 140
19/02 kl 05 - 173 170 164
19/02 kl 06 - 201 200 189
19/02 kl 07 - 221 219 210
19/02 kl 08 - 233 233 222
19/02 kl 09 - 227 228 215
19/02 kl 10 - 212 213 201
19/02 kl 11 - 187 189 176
19/02 kl 12 - 156 157 145
19/02 kl 13 - 128 128 117
19/02 kl 14 - 104 106 95
19/02 kl 15 - 94 95 85
19/02 kl 16 - 101 101 92
19/02 kl 17 - 119 118 111
19/02 kl 18 - 150 148 141
19/02 kl 19 - 178 178 170
19/02 kl 20 - 200 199 194
19/02 kl 21 - 210 207 205
19/02 kl 22 - 205 201 199
19/02 kl 23 - 189 184 184

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 281 277 253 233 252
Max. fra modell: 15/02 12 281 278 248 233 234
Max. fra modell: 15/02 00 280 274 246 222 160
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm