Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 18 44 38 -
19/02 kl 01 20 44 36 -
19/02 kl 02 18 42 35 -
19/02 kl 03 21 46 34 -
19/02 kl 04 19 43 33 -
19/02 kl 05 16 41 32 -
19/02 kl 06 15 39 31 -
19/02 kl 07 14 38 28 -
19/02 kl 08 15 38 27 -
19/02 kl 09 12 35 22 -
19/02 kl 10 12 34 21 -
19/02 kl 11 8 33 19 -
19/02 kl 12 5 30 16 -
19/02 kl 13 7 29 15 -
19/02 kl 14 4 27 11 -
19/02 kl 15 3 26 9 -
19/02 kl 16 0 25 9 -
19/02 kl 17 -2 23 6 -
19/02 kl 18 -1 22 7 -
19/02 kl 19 -1 22 4 -
19/02 kl 20 -1 21 3 -
19/02 kl 21 0 21 5 -
19/02 kl 22 -2 21 5 -
19/02 kl 23 -2 22 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 77 65 38 39
Laveste værets virkning 27 57 37 3 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm