Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 156 7 163 -
20/02 kl 01 127 9 136 -
20/02 kl 02 104 10 114 -
20/02 kl 03 92 12 104 -
20/02 kl 04 94 14 108 -
20/02 kl 05 111 16 127 -
20/02 kl 06 139 18 157 -
20/02 kl 07 173 20 193 -
20/02 kl 08 201 21 222 -
20/02 kl 09 217 24 241 -
20/02 kl 10 216 27 243 -
20/02 kl 11 200 28 228 -
20/02 kl 12 172 28 200 -
20/02 kl 13 137 29 166 -
20/02 kl 14 104 32 136 -
20/02 kl 15 81 32 113 -
20/02 kl 16 73 33 106 -
20/02 kl 17 82 36 118 -
20/02 kl 18 107 38 145 -
20/02 kl 19 142 38 180 -
20/02 kl 20 179 38 217 -
20/02 kl 21 205 39 244 -
20/02 kl 22 214 38 252 -
20/02 kl 23 206 38 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 277 253 233 252
Laveste vannstand 142 148 138 94 104
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm