Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 153 178 163 -
20/02 kl 01 129 152 136 -
20/02 kl 02 106 131 114 -
20/02 kl 03 95 121 104 -
20/02 kl 04 97 127 108 -
20/02 kl 05 114 146 127 -
20/02 kl 06 145 177 157 -
20/02 kl 07 181 212 193 -
20/02 kl 08 211 244 222 -
20/02 kl 09 227 261 241 -
20/02 kl 10 228 259 243 -
20/02 kl 11 213 246 228 -
20/02 kl 12 186 220 200 -
20/02 kl 13 152 186 166 -
20/02 kl 14 120 153 136 -
20/02 kl 15 97 129 113 -
20/02 kl 16 89 121 106 -
20/02 kl 17 99 132 118 -
20/02 kl 18 123 160 145 -
20/02 kl 19 157 195 180 -
20/02 kl 20 196 234 217 -
20/02 kl 21 220 260 244 -
20/02 kl 22 229 271 252 -
20/02 kl 23 221 264 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 293 264 244 271
Laveste vannstand 139 144 128 88 89
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm