Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -3 22 7 -
20/02 kl 01 2 25 9 -
20/02 kl 02 2 27 10 -
20/02 kl 03 3 29 12 -
20/02 kl 04 3 33 14 -
20/02 kl 05 3 35 16 -
20/02 kl 06 6 38 18 -
20/02 kl 07 8 39 20 -
20/02 kl 08 10 43 21 -
20/02 kl 09 10 44 24 -
20/02 kl 10 12 43 27 -
20/02 kl 11 13 46 28 -
20/02 kl 12 14 48 28 -
20/02 kl 13 15 49 29 -
20/02 kl 14 16 49 32 -
20/02 kl 15 16 48 32 -
20/02 kl 16 16 48 33 -
20/02 kl 17 17 50 36 -
20/02 kl 18 16 53 38 -
20/02 kl 19 15 53 38 -
20/02 kl 20 17 55 38 -
20/02 kl 21 15 55 39 -
20/02 kl 22 15 57 38 -
20/02 kl 23 15 58 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 77 65 38 39
Laveste værets virkning 27 57 37 3 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm