Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 236 6 242 -
20/02 kl 01 225 7 232 -
20/02 kl 02 200 8 208 -
20/02 kl 03 165 8 173 -
20/02 kl 04 130 10 140 -
20/02 kl 05 106 10 116 -
20/02 kl 06 97 10 107 -
20/02 kl 07 107 11 118 -
20/02 kl 08 134 9 143 -
20/02 kl 09 171 11 182 -
20/02 kl 10 210 7 217 -
20/02 kl 11 238 9 247 -
20/02 kl 12 251 7 258 -
20/02 kl 13 246 5 251 -
20/02 kl 14 223 6 229 -
20/02 kl 15 187 4 191 -
20/02 kl 16 146 5 151 -
20/02 kl 17 112 2 114 -
20/02 kl 18 92 5 97 -
20/02 kl 19 90 5 95 -
20/02 kl 20 109 8 117 -
20/02 kl 21 142 9 151 -
20/02 kl 22 183 12 195 -
20/02 kl 23 218 12 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 282 266 255 258
Laveste vannstand 77 129 138 109 95
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm