Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 4 18 22 -
19/02 kl 01 10 17 27 -
19/02 kl 02 12 16 28 -
19/02 kl 03 9 15 24 -
19/02 kl 04 2 14 16 -
19/02 kl 05 -7 13 6 -
19/02 kl 06 -15 12 -3 -
19/02 kl 07 -20 11 -9 -
19/02 kl 08 -21 11 -10 -
19/02 kl 09 -19 11 -8 -
19/02 kl 10 -13 11 -2 -
19/02 kl 11 -6 12 6 -
19/02 kl 12 3 14 17 -
19/02 kl 13 11 17 28 -
19/02 kl 14 15 20 35 -
19/02 kl 15 15 23 38 -
19/02 kl 16 10 24 34 -
19/02 kl 17 2 25 27 -
19/02 kl 18 -6 26 20 -
19/02 kl 19 -13 26 13 -
19/02 kl 20 -17 26 9 -
19/02 kl 21 -17 26 9 -
19/02 kl 22 -14 26 12 -
19/02 kl 23 -9 27 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 107 64 38 38
Laveste vannstand 6 41 10 -10 -18
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm