Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 54 18 72 -
19/02 kl 01 60 17 77 -
19/02 kl 02 62 16 78 -
19/02 kl 03 59 15 74 -
19/02 kl 04 52 14 66 -
19/02 kl 05 43 13 56 -
19/02 kl 06 35 12 47 -
19/02 kl 07 30 11 41 -
19/02 kl 08 29 11 40 -
19/02 kl 09 31 11 42 -
19/02 kl 10 37 11 48 -
19/02 kl 11 44 12 56 -
19/02 kl 12 53 14 67 -
19/02 kl 13 61 17 78 -
19/02 kl 14 65 20 85 -
19/02 kl 15 65 23 88 -
19/02 kl 16 60 24 84 -
19/02 kl 17 52 25 77 -
19/02 kl 18 44 26 70 -
19/02 kl 19 37 26 63 -
19/02 kl 20 33 26 59 -
19/02 kl 21 33 26 59 -
19/02 kl 22 36 26 62 -
19/02 kl 23 41 27 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 157 114 88 88
Laveste vannstand 56 91 60 40 32
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm