Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 63 81 72 -
19/02 kl 01 68 87 77 -
19/02 kl 02 70 88 78 -
19/02 kl 03 66 84 74 -
19/02 kl 04 58 76 66 -
19/02 kl 05 48 67 56 -
19/02 kl 06 38 59 47 -
19/02 kl 07 32 54 41 -
19/02 kl 08 31 55 40 -
19/02 kl 09 34 59 42 -
19/02 kl 10 42 69 48 -
19/02 kl 11 51 81 56 -
19/02 kl 12 60 92 67 -
19/02 kl 13 70 102 78 -
19/02 kl 14 75 106 85 -
19/02 kl 15 75 106 88 -
19/02 kl 16 69 100 84 -
19/02 kl 17 61 92 77 -
19/02 kl 18 53 84 70 -
19/02 kl 19 46 77 63 -
19/02 kl 20 43 72 59 -
19/02 kl 21 43 71 59 -
19/02 kl 22 47 73 62 -
19/02 kl 23 51 77 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 166 126 106 109
Laveste vannstand 60 84 50 31 26
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm