Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 9 27 18 -
19/02 kl 01 8 27 17 -
19/02 kl 02 8 26 16 -
19/02 kl 03 7 25 15 -
19/02 kl 04 6 24 14 -
19/02 kl 05 5 24 13 -
19/02 kl 06 3 24 12 -
19/02 kl 07 2 24 11 -
19/02 kl 08 2 26 11 -
19/02 kl 09 3 28 11 -
19/02 kl 10 5 32 11 -
19/02 kl 11 7 37 12 -
19/02 kl 12 7 39 14 -
19/02 kl 13 9 41 17 -
19/02 kl 14 10 41 20 -
19/02 kl 15 10 41 23 -
19/02 kl 16 9 40 24 -
19/02 kl 17 9 40 25 -
19/02 kl 18 9 40 26 -
19/02 kl 19 9 40 26 -
19/02 kl 20 10 39 26 -
19/02 kl 21 10 38 26 -
19/02 kl 22 11 37 26 -
19/02 kl 23 10 36 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 70 95 49 27 31
Laveste værets virkning 8 49 20 11 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm