Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 40 59 48 -
18/02 kl 01 39 58 48 -
18/02 kl 02 38 58 45 -
18/02 kl 03 36 56 43 -
18/02 kl 04 34 54 41 -
18/02 kl 05 31 52 39 -
18/02 kl 06 30 51 38 -
18/02 kl 07 28 48 34 -
18/02 kl 08 27 48 34 -
18/02 kl 09 27 48 34 -
18/02 kl 10 25 47 33 -
18/02 kl 11 26 46 33 -
18/02 kl 12 24 45 31 -
18/02 kl 13 23 44 31 -
18/02 kl 14 24 42 31 -
18/02 kl 15 23 42 31 -
18/02 kl 16 23 42 30 -
18/02 kl 17 22 41 30 -
18/02 kl 18 22 41 30 -
18/02 kl 19 21 39 29 -
18/02 kl 20 21 39 28 -
18/02 kl 21 17 35 26 -
18/02 kl 22 17 34 26 -
18/02 kl 23 17 33 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 51 48 25 11
Laveste værets virkning 2 31 26 7 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm