Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 61 8 69 -
20/02 kl 01 68 8 76 -
20/02 kl 02 59 9 68 -
20/02 kl 03 34 9 43 -
20/02 kl 04 0 9 9 -
20/02 kl 05 -34 10 -24 -
20/02 kl 06 -60 11 -49 -
20/02 kl 07 -70 10 -60 -
20/02 kl 08 -62 10 -52 -
20/02 kl 09 -37 10 -27 -
20/02 kl 10 -1 10 9 -
20/02 kl 11 37 9 46 -
20/02 kl 12 67 8 75 -
20/02 kl 13 83 7 90 -
20/02 kl 14 80 6 86 -
20/02 kl 15 59 6 65 -
20/02 kl 16 24 3 27 -
20/02 kl 17 -16 3 -13 -
20/02 kl 18 -51 2 -49 -
20/02 kl 19 -73 4 -69 -
20/02 kl 20 -77 5 -72 -
20/02 kl 21 -61 5 -56 -
20/02 kl 22 -29 8 -21 -
20/02 kl 23 9 9 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 118 103 89 90
Laveste vannstand -91 -41 -28 -58 -72
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm