Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 62 78 69 -
20/02 kl 01 70 86 76 -
20/02 kl 02 62 79 68 -
20/02 kl 03 37 57 43 -
20/02 kl 04 3 23 9 -
20/02 kl 05 -31 -11 -24 -
20/02 kl 06 -57 -37 -49 -
20/02 kl 07 -69 -48 -60 -
20/02 kl 08 -63 -40 -52 -
20/02 kl 09 -38 -14 -27 -
20/02 kl 10 -3 23 9 -
20/02 kl 11 34 59 46 -
20/02 kl 12 63 88 75 -
20/02 kl 13 79 104 90 -
20/02 kl 14 77 101 86 -
20/02 kl 15 55 81 65 -
20/02 kl 16 20 45 27 -
20/02 kl 17 -20 2 -13 -
20/02 kl 18 -55 -31 -49 -
20/02 kl 19 -77 -54 -69 -
20/02 kl 20 -82 -59 -72 -
20/02 kl 21 -68 -44 -56 -
20/02 kl 22 -38 -10 -21 -
20/02 kl 23 0 30 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 131 116 95 104
Laveste vannstand -92 -45 -36 -64 -82
Avvik gult nivå -67 -39 -54 -75 -66
Avvik orange nivå -83 -55 -70 -91 -82
Avvik rødt nivå -98 -70 -85 -106 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm