Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 93 3 96 92
16/02 kl 02 71 3 74 70
16/02 kl 03 73 6 79 70
16/02 kl 04 96 2 98 94
16/02 kl 05 134 5 139 136
16/02 kl 06 177 8 185 181
16/02 kl 07 215 8 223 218
16/02 kl 08 240 12 252 242
16/02 kl 09 247 10 257 251
16/02 kl 10 234 12 246 237
16/02 kl 11 206 13 219 208
16/02 kl 12 169 11 180 169
16/02 kl 13 132 14 146 135
16/02 kl 14 106 12 118 114
16/02 kl 15 98 15 113 -
16/02 kl 16 110 14 124 -
16/02 kl 17 138 12 150 -
16/02 kl 18 173 12 185 -
16/02 kl 19 208 12 220 -
16/02 kl 20 234 16 250 -
16/02 kl 21 246 17 263 -
16/02 kl 22 240 23 263 -
16/02 kl 23 217 26 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 283 268 254 255
Laveste vannstand 74 124 137 107 93
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm