Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 3 3 3 -1
16/02 kl 02 2 3 3 -1
16/02 kl 03 5 6 6 -3
16/02 kl 04 0 2 2 -2
16/02 kl 05 2 5 5 2
16/02 kl 06 6 9 8 4
16/02 kl 07 7 10 8 3
16/02 kl 08 10 13 12 2
16/02 kl 09 7 10 10 4
16/02 kl 10 7 11 12 3
16/02 kl 11 10 13 13 2
16/02 kl 12 9 13 11 0
16/02 kl 13 12 16 14 3
16/02 kl 14 10 14 12 8
16/02 kl 15 12 16 15 -
16/02 kl 16 11 17 14 -
16/02 kl 17 10 16 12 -
16/02 kl 18 10 15 12 -
16/02 kl 19 9 16 12 -
16/02 kl 20 14 21 16 -
16/02 kl 21 15 22 17 -
16/02 kl 22 19 27 23 -
16/02 kl 23 20 29 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 51 48 25 11
Laveste værets virkning 2 31 26 7 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm