Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 182 31 213 -
17/02 kl 01 142 33 175 -
17/02 kl 02 108 32 140 -
17/02 kl 03 89 36 125 -
17/02 kl 04 88 36 124 -
17/02 kl 05 106 41 147 -
17/02 kl 06 136 41 177 -
17/02 kl 07 172 42 214 -
17/02 kl 08 205 44 249 -
17/02 kl 09 229 44 273 -
17/02 kl 10 237 46 283 -
17/02 kl 11 230 46 276 -
17/02 kl 12 207 48 255 -
17/02 kl 13 175 47 222 -
17/02 kl 14 143 47 190 -
17/02 kl 15 118 47 165 -
17/02 kl 16 108 47 155 -
17/02 kl 17 113 50 163 -
17/02 kl 18 133 49 182 -
17/02 kl 19 162 51 213 -
17/02 kl 20 192 51 243 -
17/02 kl 21 218 50 268 -
17/02 kl 22 232 50 282 -
17/02 kl 23 231 48 279 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 283 268 254 255
Laveste vannstand 74 124 137 107 93
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm