Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 205 215 213 -
17/02 kl 01 169 179 175 -
17/02 kl 02 136 147 140 -
17/02 kl 03 121 134 125 -
17/02 kl 04 120 133 124 -
17/02 kl 05 141 154 147 -
17/02 kl 06 171 187 177 -
17/02 kl 07 208 226 214 -
17/02 kl 08 243 262 249 -
17/02 kl 09 266 285 273 -
17/02 kl 10 275 292 283 -
17/02 kl 11 267 284 276 -
17/02 kl 12 246 263 255 -
17/02 kl 13 215 233 222 -
17/02 kl 14 185 205 190 -
17/02 kl 15 160 181 165 -
17/02 kl 16 151 171 155 -
17/02 kl 17 158 177 163 -
17/02 kl 18 176 196 182 -
17/02 kl 19 206 227 213 -
17/02 kl 20 235 256 243 -
17/02 kl 21 263 283 268 -
17/02 kl 22 276 296 282 -
17/02 kl 23 273 293 279 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 296 281 260 269
Laveste vannstand 73 120 129 101 83
Avvik gult nivå -67 -39 -54 -75 -66
Avvik orange nivå -83 -55 -70 -91 -82
Avvik rødt nivå -98 -70 -85 -106 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm