Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 23 33 31 -
17/02 kl 01 27 37 33 -
17/02 kl 02 28 39 32 -
17/02 kl 03 32 45 36 -
17/02 kl 04 32 45 36 -
17/02 kl 05 35 48 41 -
17/02 kl 06 35 51 41 -
17/02 kl 07 36 54 42 -
17/02 kl 08 38 57 44 -
17/02 kl 09 37 56 44 -
17/02 kl 10 38 55 46 -
17/02 kl 11 37 54 46 -
17/02 kl 12 39 56 48 -
17/02 kl 13 40 58 47 -
17/02 kl 14 42 62 47 -
17/02 kl 15 42 63 47 -
17/02 kl 16 43 63 47 -
17/02 kl 17 45 64 50 -
17/02 kl 18 43 63 49 -
17/02 kl 19 44 65 51 -
17/02 kl 20 43 64 51 -
17/02 kl 21 45 65 50 -
17/02 kl 22 44 64 50 -
17/02 kl 23 42 62 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 51 48 25 11
Laveste værets virkning 2 31 26 7 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm