Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 215 48 263 -
18/02 kl 01 187 48 235 -
18/02 kl 02 153 45 198 -
18/02 kl 03 122 43 165 -
18/02 kl 04 102 41 143 -
18/02 kl 05 98 39 137 -
18/02 kl 06 109 38 147 -
18/02 kl 07 133 34 167 -
18/02 kl 08 166 34 200 -
18/02 kl 09 198 34 232 -
18/02 kl 10 223 33 256 -
18/02 kl 11 235 33 268 -
18/02 kl 12 231 31 262 -
18/02 kl 13 213 31 244 -
18/02 kl 14 184 31 215 -
18/02 kl 15 151 31 182 -
18/02 kl 16 124 30 154 -
18/02 kl 17 109 30 139 -
18/02 kl 18 109 30 139 -
18/02 kl 19 123 29 152 -
18/02 kl 20 149 28 177 -
18/02 kl 21 179 26 205 -
18/02 kl 22 207 26 233 -
18/02 kl 23 225 26 251 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 283 268 254 255
Laveste vannstand 74 124 137 107 93
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm