Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 255 274 263 -
18/02 kl 01 226 245 235 -
18/02 kl 02 191 211 198 -
18/02 kl 03 158 178 165 -
18/02 kl 04 136 156 143 -
18/02 kl 05 129 150 137 -
18/02 kl 06 139 160 147 -
18/02 kl 07 161 181 167 -
18/02 kl 08 193 214 200 -
18/02 kl 09 225 246 232 -
18/02 kl 10 248 270 256 -
18/02 kl 11 261 281 268 -
18/02 kl 12 255 276 262 -
18/02 kl 13 236 257 244 -
18/02 kl 14 208 226 215 -
18/02 kl 15 174 193 182 -
18/02 kl 16 147 166 154 -
18/02 kl 17 131 150 139 -
18/02 kl 18 131 150 139 -
18/02 kl 19 144 162 152 -
18/02 kl 20 170 188 177 -
18/02 kl 21 196 214 205 -
18/02 kl 22 224 241 233 -
18/02 kl 23 242 258 251 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 296 281 260 269
Laveste vannstand 73 120 129 101 83
Avvik gult nivå -67 -39 -54 -75 -66
Avvik orange nivå -83 -55 -70 -91 -82
Avvik rødt nivå -98 -70 -85 -106 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm