Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 263 269 264
18/02 kl 01 - 235 240 235
18/02 kl 02 - 198 205 198
18/02 kl 03 - 165 173 164
18/02 kl 04 - 143 151 142
18/02 kl 05 - 137 144 136
18/02 kl 06 - 147 154 147
18/02 kl 07 - 167 175 167
18/02 kl 08 - 200 206 200
18/02 kl 09 - 232 238 232
18/02 kl 10 - 256 261 256
18/02 kl 11 - 268 274 269
18/02 kl 12 - 262 269 263
18/02 kl 13 - 244 249 246
18/02 kl 14 - 215 220 218
18/02 kl 15 - 182 187 185
18/02 kl 16 - 154 161 156
18/02 kl 17 - 139 145 141
18/02 kl 18 - 139 144 140
18/02 kl 19 - 152 157 154
18/02 kl 20 - 177 183 180
18/02 kl 21 - 205 211 208
18/02 kl 22 - 233 237 237
18/02 kl 23 - 251 254 254

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 263 283 268 254 255
Max. fra modell: 15/02 12 264 287 274 257 257
Max. fra modell: 15/02 00 270 285 269 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm