Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 17 31 24 -
19/02 kl 01 18 32 25 -
19/02 kl 02 15 30 23 -
19/02 kl 03 15 29 23 -
19/02 kl 04 14 28 22 -
19/02 kl 05 13 25 20 -
19/02 kl 06 13 25 19 -
19/02 kl 07 13 25 19 -
19/02 kl 08 14 25 19 -
19/02 kl 09 13 24 18 -
19/02 kl 10 11 21 16 -
19/02 kl 11 11 20 15 -
19/02 kl 12 11 21 15 -
19/02 kl 13 11 22 15 -
19/02 kl 14 10 21 14 -
19/02 kl 15 9 19 13 -
19/02 kl 16 9 18 12 -
19/02 kl 17 7 18 11 -
19/02 kl 18 5 17 9 -
19/02 kl 19 2 16 8 -
19/02 kl 20 2 16 7 -
19/02 kl 21 3 17 7 -
19/02 kl 22 3 18 7 -
19/02 kl 23 2 17 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 51 48 25 11
Laveste værets virkning 2 31 26 7 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm