Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 227 243 234 -
20/02 kl 01 235 251 241 -
20/02 kl 02 227 244 233 -
20/02 kl 03 202 222 208 -
20/02 kl 04 168 188 174 -
20/02 kl 05 134 154 141 -
20/02 kl 06 108 128 116 -
20/02 kl 07 96 117 105 -
20/02 kl 08 102 125 113 -
20/02 kl 09 127 151 138 -
20/02 kl 10 162 188 174 -
20/02 kl 11 199 224 211 -
20/02 kl 12 228 253 240 -
20/02 kl 13 244 269 255 -
20/02 kl 14 242 266 251 -
20/02 kl 15 220 246 230 -
20/02 kl 16 185 210 192 -
20/02 kl 17 145 167 152 -
20/02 kl 18 110 134 116 -
20/02 kl 19 88 111 96 -
20/02 kl 20 83 106 93 -
20/02 kl 21 97 121 109 -
20/02 kl 22 127 155 144 -
20/02 kl 23 165 195 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 296 281 260 269
Laveste vannstand 73 120 129 101 83
Avvik gult nivå -67 -39 -54 -75 -66
Avvik orange nivå -83 -55 -70 -91 -82
Avvik rødt nivå -98 -70 -85 -106 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm