Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 234 235 235
20/02 kl 01 - 241 241 242
20/02 kl 02 - 233 233 -
20/02 kl 03 - 208 209 -
20/02 kl 04 - 174 174 -
20/02 kl 05 - 141 141 -
20/02 kl 06 - 116 115 -
20/02 kl 07 - 105 106 -
20/02 kl 08 - 113 114 -
20/02 kl 09 - 138 139 -
20/02 kl 10 - 174 175 -
20/02 kl 11 - 211 211 -
20/02 kl 12 - 240 242 -
20/02 kl 13 - 255 257 -
20/02 kl 14 - 251 - -
20/02 kl 15 - 230 - -
20/02 kl 16 - 192 - -
20/02 kl 17 - 152 - -
20/02 kl 18 - 116 - -
20/02 kl 19 - 96 - -
20/02 kl 20 - 93 - -
20/02 kl 21 - 109 - -
20/02 kl 22 - 144 - -
20/02 kl 23 - 183 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 263 283 268 254 255
Max. fra modell: 15/02 12 264 287 274 257 257
Max. fra modell: 15/02 00 270 285 269 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm