Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 1 17 8 -
20/02 kl 01 2 18 8 -
20/02 kl 02 3 20 9 -
20/02 kl 03 3 23 9 -
20/02 kl 04 3 23 9 -
20/02 kl 05 3 23 10 -
20/02 kl 06 3 23 11 -
20/02 kl 07 1 22 10 -
20/02 kl 08 -1 22 10 -
20/02 kl 09 -1 23 10 -
20/02 kl 10 -2 24 10 -
20/02 kl 11 -3 22 9 -
20/02 kl 12 -4 21 8 -
20/02 kl 13 -4 21 7 -
20/02 kl 14 -3 21 6 -
20/02 kl 15 -4 22 6 -
20/02 kl 16 -4 21 3 -
20/02 kl 17 -4 18 3 -
20/02 kl 18 -4 20 2 -
20/02 kl 19 -4 19 4 -
20/02 kl 20 -5 18 5 -
20/02 kl 21 -7 17 5 -
20/02 kl 22 -9 19 8 -
20/02 kl 23 -9 21 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 51 48 25 11
Laveste værets virkning 2 31 26 7 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm