Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -81 -1 -82 -85
16/02 kl 02 -47 -2 -49 -45
16/02 kl 03 0 0 0 6
16/02 kl 04 48 3 51 52
16/02 kl 05 82 7 89 85
16/02 kl 06 92 14 106 96
16/02 kl 07 74 18 92 92
16/02 kl 08 40 22 62 71
16/02 kl 09 2 24 26 41
16/02 kl 10 -28 30 2 9
16/02 kl 11 -50 40 -10 -11
16/02 kl 12 -62 48 -14 -12
16/02 kl 13 -59 52 -7 6
16/02 kl 14 -37 51 14 35
16/02 kl 15 0 51 51 -
16/02 kl 16 41 51 92 -
16/02 kl 17 76 51 127 -
16/02 kl 18 92 52 144 -
16/02 kl 19 84 54 138 -
16/02 kl 20 55 57 112 -
16/02 kl 21 17 57 74 -
16/02 kl 22 -18 55 37 -
16/02 kl 23 -46 56 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 133 118 94 115
Laveste vannstand -82 -21 -16 -56 -67
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm