Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -67 54 -13 -
17/02 kl 01 -75 54 -21 -
17/02 kl 02 -67 51 -16 -
17/02 kl 03 -40 54 14 -
17/02 kl 04 -1 57 56 -
17/02 kl 05 38 56 94 -
17/02 kl 06 67 57 124 -
17/02 kl 07 76 57 133 -
17/02 kl 08 65 60 125 -
17/02 kl 09 41 60 101 -
17/02 kl 10 13 60 73 -
17/02 kl 11 -13 59 46 -
17/02 kl 12 -34 56 22 -
17/02 kl 13 -49 58 9 -
17/02 kl 14 -52 59 7 -
17/02 kl 15 -38 61 23 -
17/02 kl 16 -10 58 48 -
17/02 kl 17 24 57 81 -
17/02 kl 18 54 58 112 -
17/02 kl 19 70 59 129 -
17/02 kl 20 68 60 128 -
17/02 kl 21 49 58 107 -
17/02 kl 22 22 55 77 -
17/02 kl 23 -6 53 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 133 118 94 115
Laveste vannstand -82 -21 -16 -56 -67
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm